Monday, November 8, 2010

Fail Guru Pemulihan Khas

Berikut merupakan Fail-Fail yang setiap guru pemulihan harus sediakan
1. FAIL INDUK
a. Surat-surat perhubungan luar dan dalam
b. Carta Organisasi Kurikulum dan Panitia
c. Jawatankuasa Panitia
d. Pekeliling-pekeliling ikhtisas

2. FAIL PERIBADI MURID
a. Borang pencalonan murid
b. Profil murid pemulihan khas
d. Borang penyelidikan latar belakang
e. Borang pengumpulan maklumat
f. rekod kesihatan
g. Ujian saringan dan Ujian diagnostik
h. Laporan prestasi UD

3. FAIL BANK SOALAN
a. Soalan dari sekolah lain
b. Soalan yang digunakan (UD, Ujian saringan dan Ujian Penilaian)

4. FAIL PROGRAM KECEMERLANGAN
a. Program Developmental dan Rutin
b. Program kecemerlangan

5. FAIL AKTIVITI KOKURIKULUM AKADEMIK
a. Surat mesyuarat
b. Laporan aktiviti tahunan

6. FAIL MESYUARAT
a. Surat jemputan mesyuarat peringkat sekolah
b. Minit mesyuarat bersama Panitia (diadakan sekurang-kurangnya 3x setahun)

7. FAIL SUSULAN - INDIVIDU
a. Untuk pelajar yang sudah melepasi kelas pemulihan dan telah ditempatkan di kelas biasa.
b. Lawatan
c. Inventori
d. BBM yang digunakan - buku, carta & kad

8. FAIL PEMERIKSAAN LEMBARAN KERJA
a. Jadual pemeriksaan
b. Instrumen atau bahan yang digunakan untuk memeriksa hasil kerja murid

9. FAIL BAHASA MELAYU - INDIVIDU
a. Analisis IPP2M/saringan
b. UD dan analisis
c. Rekod pencapaian murid
d. Borang Skor Individu

10. FAIL PERIBADI GURU PEMULIHAN KHAS
a. Profil guru
b. Surat lantikan
c. Jadual mengajar
d. Jadual persendirian

11.FAIL IPP2M
a. analisis IPP2M

12. FAIL SUKATAN PELAJARAN
a. Rancangan Pengajaran Tahunan
b. Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
c. Huraian Sukatan Pelajaran Kelas Pemulihan Khas
d. Senarai BBM dan kedudukannya

13. FAIL PENILAIAN / PENCERAPAN
a. Penilaian GB
Penilaian GPK

No comments:

Post a Comment